Pigeon pea

Pigeon pea : तुरीची लागवड करताना कोणती काळजी घ्यावी?

खरीप हंगामामध्ये तूर(Pigeon pea) हे अतिशय महत्वाचे कड धान्यपीक आहे. महाराष्ट्र राज्यात तूर पिकाचे क्षेत्र ११.९५ लाख हेक्टर, उत्पादन १०.५४ लाख टन, उत्पादकता ८८२ किलो/ हेक्टर अशी होते जमीन मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन या पिकाकरिता योग्य असून चोपण, पाणथळ जमिनीत हे पीक चांगले येत नाही. कसदार, भुसभुशीत, पोयट्याच्या जमिनीत सुध्दा तूर […]

Pigeon pea : तुरीची लागवड करताना कोणती काळजी घ्यावी? Read More »

Farming Method