Seed Sowing

Seed Sowing : पेरणी हंगाम ,पद्धती, अवजारे, यंत्र

परिचय Seed Sowing  तीन हंगामांत केली जाते. खरीप हंगाम हा जून ते ऑक्टोबर या दरम्यान समजला जातो. कापूस, भात, ज्वारी, बाजरी यांसारखी पिके खरीप हंगामात घेतली जातात. खरिपात या पिकांना पाणी देण्याची गरज नसते. रब्बी हंगाम हा ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत असतो. ज्या पिकांना थंड हवामान मानवते अशी पिके रब्बी हंगामात घेतली जातात. उदाहरणार्थ, गहू, हरभरा, […]

Seed Sowing : पेरणी हंगाम ,पद्धती, अवजारे, यंत्र Read More »

Farming Method