Soil Testing: शेतीमध्ये माती परीक्षणाचे महत्त्व

Soil Testing: माती परीक्षण कसे करावे?

माती परीक्षण(Soil Testing), ज्या मातीत सेंद्रिय कार्बन जास्त आहे त्या मातीची पाणी साठवण क्षमता जास्त असते हे तुम्हाला माहीत असायलाच हवे. त्यामुळे पाऊस चांगला असो वा कमी असो, अशी माती जलसंधारणाचे कार्य प्रभावीपणे करते. आपल्या पिकांना याचा मोठा फायदा होतो. माती परीक्षण(Soil Testing) ही मातीची पोषक सामग्री, रचना आणि आम्लता किंवा pH पातळी यांसारखी इतर […]

Soil Testing: माती परीक्षण कसे करावे? Read More »

AGRICULTURE