Weed Management : तणव्यवस्थापन

Weed Management : तणव्यवस्थापन

‘शास्त्रोक्त पद्धतीने शेती केल्याशिवाय शेती हा व्यवसाय किफायतशीरपणे करता येणार नाही’ हे तत्त्व आता नव्याने सांगण्याची गरज भासणार नाही. शेती किफायतशीर बनविण्यासाठी पिकांमधील तणांचा बंदोवस्त(weed management) ही महत्वाची बाब आहे. त्यातूनच ‘तणखाई धन’ अशी म्हण रूढ झाली. परंतु शास्त्रीय दृष्ट्या तणांचा बंदोबस्त (weed management) करण्यासाठी कमी प्रयत्न केले जातात. अलीकडे पिकांतील तणांच्या बंदोबस्ताचा (weed management) […]

Weed Management : तणव्यवस्थापन Read More »

AGRICULTURE