Crop cultivation method : पिक लागवड पद्दत

Crop cultivation method : पिक लागवड पद्दत

पिकांच्या लागवड पद्धतीत (Crop cultivation method) बदल उस, कपाशी या पिकांची जोड ओळ पद्धतीने लागवड केल्यास पाण्याची बचत होते. त्याकरिता 3 फुटांवर सऱ्या पाडून दोन ओळीत उसाची किंवा कपाशीची लागवड करून एक ओळ रिकामी सोडून पुन्हा दोन ओळी लावाव्यात. लागवड केलेल्या दोन सऱ्यांमध्ये पिकांची चांगली उगवण झाल्यानंतर पुन्हा सरी पाडावी. दोन जोड ओळींमध्ये पाडलेल्या सरीलाच […]

Crop cultivation method : पिक लागवड पद्दत Read More »

AGRICULTURE