Importance of water in crop production : पीक उत्पादनात पाण्याचे महत्त्व

Importance of water in crop production : पीक उत्पादनात पाण्याचे महत्त्व

भारतातल्या शेतकऱ्याची जमिनीतील पाण्याचा साठा वाढेल या आशेने फार जास्त पाणी देण्याकडे प्रवृत्ती असते. परंतु त्यामुळे पिकांच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. योग्य असेल तेवढेच पाणी वेळेवर दिले तर ते जास्त फायद्याचे ठरते आणि शिवाय जास्त क्षेत्राला पाणी देता येते. असे करण्यासाठी पाणी, जमीन आणि त्यात घेतली जाणारी पिकेयांच्यामधील संबंध नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.या घटकाच्या […]

Importance of water in crop production : पीक उत्पादनात पाण्याचे महत्त्व Read More »

AGRICULTURE