Methods of Watering Crops : पिकांना पाणी देण्याच्या पद्धती

Methods of Watering Crops : पिकांना पाणी देण्याच्या पद्धती

शेतात पाणी देण्याच्या अनेक पद्धती (Methods of watering crops) आहेत. त्या म्हणजे मोकाट पद्धत, सारे पद्धत, आळे पद्धत, सरी पद्धत, समपातळीत सरीतून पाणी देण्याची पद्धत,फवारणी पद्धत, जमिनीखालून पाणी देण्याची पद्धत ह्या होत. ह्या सर्व पद्धती आपापल्या परीने उपयोगी आहेत. महत्त्वाची गोष्ट एकच आहे आणि ती म्हणजे एखाद्या भागात एक पद्धत सामान्य आहे म्हणून केवळ ती […]

Methods of Watering Crops : पिकांना पाणी देण्याच्या पद्धती Read More »

Aquaculture