Mrug Bahare 2023

Mrug Bahare 2023 : असे करा संत्रा मृग बहाराचे नियोजन.

Mrug Bahare2023 बाग तानावर सोडणे Mrug Bahare 2023 बाग तानावर सोडण्या अगोदर झाडाला शेणखत ,रासायनिक खत व जयवीक खताचा ढोस भरून भरपूर पाणी सोडूनच बाग तणावरती सोडायची आहे बाग ताणावर सोडल्यानंतर १ ते १.५ महिन्यांनी हलकीशी पाळी टाकली तरी चालते. बाग तानावर आलेला कसा ओळखायचा ? यामध्ये दोन प्रकार दिसून येतात एक तर ती म्हणजे […]

Mrug Bahare 2023 : असे करा संत्रा मृग बहाराचे नियोजन. Read More »

AGRICULTURE